تبلیغات
پرنیان - باز كن نغمه ی جانسوز آن ساز امشب
جمعه 25 مرداد 1392

باز كن نغمه ی جانسوز آن ساز امشب

   نوشته شده توسط: ناران مرادی    نوع مطلب :نظم ،

باز كن نغمه ی جانسوز آن ساز امشب
تا كنی عقده ی اشك از دل من باز امشب
ساز در دست تو سوز دل من می گوید
...

باز كن نغمه ی جانسوز آن ساز امشب
تا كنی عقده ی اشك از دل من باز امشب
ساز در دست تو سوز دل من می گوید
من هم از دست تو دارم گله چون ساز امشب
مرغ دل در قفس سینه ی من می نالد
بلبل ساز تو را دیده هم آواز امشب
زیر هر پرده ی ساز تو هزاران راز است
بیم آن است كه از پرده فتد راز امشب !
گرد شمع رخت ای شوخ من سوخته جان
پر چو پروانه كنم باز به پرواز امشب
گلبن نازی و در پای تو با دست نیاز
می كنم دامن مقصود پر از ناز امشب
گرد شوق چمن وصل تو ای مایه ی ناز
بلبل طبع مرا قافیه پرداز امشب