تبلیغات
پرنیان - سرو سبز
یکشنبه 15 اردیبهشت 1392

سرو سبز

   نوشته شده توسط: ناران مرادی    نوع مطلب :نظم ،

ازدیارخویش دورافتاده ام
من غریبی آشنای جاده ام
...

ازدیارخویش دورافتاده ام
من غریبی آشنای جاده ام
با من ازآنسوی شب حرفی بزن
دل بدست حرفهایت داده ام
توبلندای غرور صبحی
توفقط یک اتفاق ساده ای
توتمام روح سبزبارشی
من کویریپیش پاافتاده ام
این سرورسبزهم مدیون توست
بازیادتو،من گل داده ام
هرچه ازاین خسته می خواهی،بخواه
من برای مرگ هم آماده ام
گرچه می دانم به چشمت هیچ نیست
آه از چشم تو هم افتاده ام