تبلیغات
پرنیان - خانه دوست کجاست؟
یکشنبه 15 مرداد 1391

خانه دوست کجاست؟

   نوشته شده توسط: ناران مرادی    نوع مطلب :نظم ،

خانه دوست كجاست؟
در فلق بود كه پرسید سوار
...

خانه دوست كجاست؟
در فلق بود كه پرسید سوار
آسمان مكثی كرد
رهگذر شاخه نوری كه به لب داشت
به تاریكی شبها بخشید و به انگشت
نشان داد سپیداری و گفت
نرسیده به درخت
كوچه باغی است كه از خواب خدا
سبزتر است
و در آن عشق به اندازه پرهای صداقت آبی است
میروی تا ته آن كوچه
كه از پشت بلوغ سر به در می آرد
پس به سمت گل تنهایی می پیچی
دو قدم مانده به گل
پای فواره جاوید اساطیر زمین می مانی
و تو را ترسی شفاف فرا می گیرد
كودكی می بینی
رفته از كاج بلندی بالا
جوجه بر می دارد از لانه نور
و از او می پرسی
خانه دوست كجاست؟