تبلیغات
پرنیان - دور باش اما نزدیک...
یکشنبه 4 تیر 1391

دور باش اما نزدیک...

   نوشته شده توسط: ناران مرادی    نوع مطلب :سیاهه ،نثر ،

نیست یکیار که شود آرام غم و دردم
در این زمانه بی مقدار پی چه می گردم
تمام درد من همین جملست؛
من از نزدیک بودن های دور می ترسم...

...

نیست یکیار که شود آرام غم و دردم
در این زمانه بی مقدار پی چه می گردم
تمام درد من همین جملست؛
من از نزدیک بودن های دور می ترسم...

دور باش، اما...خورشید باش؛
دور باش، دور تر از همه کوه ها و آسمان ها، ولی چون خورشید با گرمایت دلم را به بودنت گرم کن.
دور باش، فاصله ها معنی ندارد؛
دور بودن فاصله قدم ها نیست، دور بودن فاصله دلهاست.
دور باش،
دور باش، اما مانند خورشیدی باش که هر روز گرمای بودنت را در قلبم احساس می کنم.
آری عزیزم! دور بودن یعنی لمس دستانی سرد، یعنی نگاهی را از نگاهی دوختن، یعنی سردی عشق در تابستانی ترین فصل زندگی...میان من و تو...
آری خورشیدکم!
دور باش...اما...نزدیک...