تبلیغات
پرنیان - شعر شب شکسته
شنبه 18 شهریور 1391

شعر شب شکسته

   نوشته شده توسط: ناران مرادی    نوع مطلب :نظم ،

بنام دوست که هر چه داریم ونداریم از اوست.
به دست شب نگاه کن.
به چهره ی تنیده در ستاره ها نگاه کن.
...

بنام دوست که هر چه داریم ونداریم از اوست.
به دست شب نگاه کن.
به چهره ی تنیده در ستاره ها نگاه کن.
و خرخری که می کند طناب این ستاره ها
و خنده ای که بر لب ماهتاب نشسته بود
وعشوه ای که می کند شهاب سنگ سرخ
و لحظه ای که حرف می زند نگاه تو به من
تمام چشم من تو را
نظاره می کند.
که اینچنین بنفشه وار
رها می کنی
سیاهه ی دو زلف ماه گونه ات
به این طرف،
به آن طرف.
و خود به گوشه ای
نماز می کنی طراوت نسیم شب...
خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است؟