تبلیغات
پرنیان - من زندگی ام را دوست دارم...
دوشنبه 26 مرداد 1394

من زندگی ام را دوست دارم...

   نوشته شده توسط: ناران مرادی    نوع مطلب :نظم ،

من زندگی را دوست دارم
ولی از زندگی دوباره می ترسم!
...

من زندگی را دوست دارم
ولی از زندگی دوباره می ترسم!
دین را دوست دارم
ولی از کشیش ها می ترسم!
قانون را دوست دارم
ولی از پاسبان ها می ترسم!
عشق را دوست دارم
ولی از زن ها می ترسم!
سلام را دوست دارم
ولی از زبانم می ترسم!
من می ترسم ، پس هستم
این چنین می گذرد روز و روزگار من
من روز را دوست دارم
ولی از روزگار می ترسم