تبلیغات
پرنیان - زندان زندگی
چهارشنبه 5 شهریور 1393

زندان زندگی

   نوشته شده توسط: ناران مرادی    نوع مطلب :نظم ،

تا هستم ای رفیق ندانی که کیستم
روزی سراغ وقت من آیی که نیستم
د...

تا هستم ای رفیق ندانی که کیستم
روزی سراغ وقت من آیی که نیستم
در آستان مرگ که زندان زندگیست
تهمت به خویشتن نتوان زد که زیستم
پیداست از گلاب سرشکم که من چو گل
یک روز خنده کردم و عمری گریستم
طی شد دو بیست سالم و انگار کن دویست
چون بخت و کام نیست چه سود از دویستم
گوهرشناس نیست در این شهر شهریار
من در صف خزف چه بگویم که چیستم