تبلیغات
پرنیان - از دست فراقت؛ فریاد:...
پنجشنبه 2 مرداد 1393

از دست فراقت؛ فریاد:...

   نوشته شده توسط: ناران مرادی    نوع مطلب :نظم ،

میزنم هر نفس از دست فراقت فریاد 
آه اگر ناله زارم نرساند به تو باد
...

میزنم هر نفس از دست فراقت فریاد 
آه اگر ناله زارم نرساند به تو باد
چه کنم گر نکنم ناله فریاد و فغان 
کز فراق چنانم که بداندیش تو باد 
روز وشب غصه و خون میخورم و چون نخورم 
چون زدیدار تودورم به چه باشم دلشاد 
تا تواز چشم من سوخته دل دور شدی 
ای بسا چشمه خونین که دل از دیده گشاد 
حافظ دل شده مستفرق یادت شب و روز 
تو از این بنده دلخسته بکلی آزاد