تبلیغات
پرنیان - دگر مرا صدا مکن
پنجشنبه 5 تیر 1393

دگر مرا صدا مکن

   نوشته شده توسط: ناران مرادی    نوع مطلب :نظم ،

دگر مرا صدا مکن
مرا ز جام باده ام جدا مکن
...

دگر مرا صدا مکن
مرا ز جام باده ام جدا مکن
که جام من به من جواب می دهد
به من کلید شهر خواب می دهد 
درون خوابهای من
تویی و دستهای مهربان
تویی و عهدهای استوار
و هر چه هست عاشقانه پایدار
برو مرا صدا مکن
ز کوچه خوابهای سایه پرورم
دگر مرا جدا مکن
صدا مکن
چو سایه بگذر ازسرم
مرا ز سایه های دوستی سوا مکن 
چو سایه بگذر ازسرم
مرا ز سایه های دوستی سوا مکن