تبلیغات
پرنیان - شاد باش
چهارشنبه 28 خرداد 1393

شاد باش

   نوشته شده توسط: ناران مرادی    نوع مطلب :نظم ،

آدمی اگر پیامبر هم باشد از زبان مردم آسوده نیست زیرا
...

آدمی اگر پیامبر هم باشد از زبان مردم آسوده نیست زیرا
اگر بسیار کار کند می گویند احمق است.
اگر کم کار کند می گویند تنبل است.
اگر بخشش کند می گویند افراط می کند.
اگر جمعگرا باشد می گویند بخیل است.
اگر ساکت و خموش باشد می گویند لال است.
اگر زبان آوری کند می گویند وراج و پر گوست.
اگر روزه برآرد و شب ها نماز بخواند می گویند ریا کار است.
اگر نکند می گویند کافر است و بی دین؟!
لذا نباید بر حمد و ثنای مردم اعتنا کرد
و جز از خداوند نباید از کسی ترسید،
پس آنچه باشید که دوست دارید
شاد باشید
مهم نیست که این شادی چگونه قضاوت شود