تبلیغات
پرنیان - به یادت ...
جمعه 16 خرداد 1393

به یادت ...

   نوشته شده توسط: ناران مرادی    نوع مطلب :نظم ،

به یادت باده در ساغر نمی کردم چه می کردم
ز مژگانت به دل خنجر نمی کردم چه می کردم
...

به یادت باده در ساغر نمی کردم چه می کردم
ز مژگانت به دل خنجر نمی کردم چه می کردم
حدیث زلف مشکین تو و بخت سیاهء خود
به گوش شامگاهان سر نمی کردم چه می کردم
چو دیدم سرخیی لعلت سرابا آتشم بگرفت
اگر رغبت به این اخگر نمی کردم چه می کردم
ز هجران تو شد بیت الحزن معموره ء عشقم
خرابش با دو چشم تر نمی کردم چه می کردم
چو دیدم شمهء حسن ترا در چهرهء مهتاب
سفر در برتو اختر نمی کردم چه می کردم
رموز عشق را از چشم تو آموختم ای جان
به خود این شیوه را رهبر نمی کردم چه می کردم
به کنج خلوتی با خود همی گفتا اثیمت دی
به این شعر ترم خوگر نمی کردم چه می کردم