تبلیغات
پرنیان - بنده عشق
دوشنبه 26 اسفند 1392

بنده عشق

   نوشته شده توسط: ناران مرادی    نوع مطلب :نظم ،

فاش می‌گویم و از گفته خود دلشادم
بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم
...

فاش می‌گویم و از گفته خود دلشادم
بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم
طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق
که در این دامگه حادثه چون افتادم
من ملک بودم و فردوس برین جایم بود
آدم آورد در ایـن دیـر خـراب آبادم
سایه‌ی طوبی و دلجویی حور و لب حوض
به هوای سر کوی تو برفت از یادم
نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار
چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم
کوکب بـخت مـرا هیچ منجـم نشناخـت
یا رب از مادر گیتی به چه طالع زادم
تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق
هـردم آید غـمی از نو به مبارکبادم
می‌خورد خون دلم مردمک دیده سزاست
کـه چـرا دل به جگرگوشه مردم دادم
پاک کن چهره‌ حافظ به سر زلف ز اشک
ور نه این سیـل دمادم ببـرد بنیادم