تبلیغات
پرنیان - کنار دریا
جمعه 18 بهمن 1392

کنار دریا

   نوشته شده توسط: ناران مرادی    نوع مطلب :نظم ،

كنار دریا، با آب همزبان بودم .
میان توده ی رنگین گوش ماهی ها
...

كنار دریا، با آب همزبان بودم .
میان توده ی رنگین گوش ماهی ها
ز اشتیاق تماشا چو كودكان بودم !
به موج های رها شادباش می گفتم !
به ماسه ها، به صدف ها، حباب ها، كف ها،
به ماهیان و به مرغابیان،چنان مجذوب!
كه راست گفتی، بیرون ازین جهان بودم .
نهیب زد دریا،كه: «مرد !
این همه در پیچ تاب آب مگرد !
چنین درین خس و خاشاك هرزه پوی، مپوی !
مرا در آینه آسمان تماشا كن !
دری به روی خود از سوی آسمان واكن !
دهانِ بازِ زمین در پی تو می گردد !
از آنچه بر تو نوشته ست، دیده دریا كن !
زمین به خون تو تشنه ست ، آسمانی باش !
بگرد و خود را در آن كرانه پیدا كن!»