تبلیغات
پرنیان - کاش باران ببارد
جمعه 18 بهمن 1392

کاش باران ببارد

   نوشته شده توسط: ناران مرادی    نوع مطلب :نظم ،

کاش بارانی ببارد ، قلبها را تر کند
بگذرد از هفت بند ما ، صدا را تر کند
...

کاش بارانی ببارد ، قلبها را تر کند
بگذرد از هفت بند ما ، صدا را تر کند
قطره قطره رقص گیرد روی چتر لحظه ها
رشته رشته مویرگهای هوا را تر کند
بشکند در هم طلسم کهنه ی این باغ را
شاخه های خشک و بی بار دعا را تر کند
مثل طوفان بزرگ نوح در صبحی شگفت
سرزمین سینه ها تا نا کجا را ترکند
چترهاتان را ببندید ای به ساحل مانده ها
شاید این باران که می بارد شما را تر کند