تبلیغات
پرنیان - سالها رفت و هنوز...
سه شنبه 1 بهمن 1392

سالها رفت و هنوز...

   نوشته شده توسط: ناران مرادی    نوع مطلب :نظم ،

سالها رفت و هنوز
یک نفر نیست بپرسد از من
...

سالها رفت و هنوز
یک نفر نیست بپرسد از من
که تو از پنجره ی عشق چه ها می خواهی؟
صبح تا نیمه ی شب منتظری
همه جا می نگری
گاه با ماه سخن می گویی
گاه با رهگذران،خبر گمشده ای می جویی
راستی گمشده ات کیست؟
کجاست؟
صدفی در دریا است؟
نوری از روزنه فرداهاست
یا خدایی است که از روز ازل ناپیداست...؟