تبلیغات
پرنیان - تو کیستی که من اینگونه بی تو بی تابم
جمعه 27 دی 1392

تو کیستی که من اینگونه بی تو بی تابم

   نوشته شده توسط: ناران مرادی    نوع مطلب :نظم ،

تو کیستی، که من اینگونه بی تو بی تابم؟
شب از هجوم خیالت نمی برد خوابم
...

تو کیستی، که من اینگونه بی تو بی تابم؟
شب از هجوم خیالت نمی برد خوابم
تو
چیستی، که من از موج هر تبسم تو
بسان قایق، سرگشته ، روی گردابم !
تو در کدام
سحر، بر کدام اسب سپید؟
تو را کدام خدا؟
تو را از کدام جهان؟
تو در کدام
کرانه، تو از کدام صدف؟
تو در کدام چمن، همره کدام نسیم؟
تو از کدام
سبو؟
من از کجا سر راه تو آمدم ناگاه
چه کرد با دل من آن شیرین نگاه،
آه!
مدام پیش نگاهی، مدام پیش نگاه!
کدام نشإه دویده است از تو در تن
من؟
که ذره های وجودم تو را که می بینند
به رقص می آیند
سرود می
خوانند!
چه آرزوی محالی است زیستن با تو
مرا همین بگذارند یک سخن با
تو:
به من بگو که مرا از دهان شیر بگیر!
به من بگو که برو در دهان شیر
بمیر!
بگو برو جگر کوه قاف را بشکاف!
ستاره ها را از آسمان بیار به
زیر؟
تو را به هر چه تو گویی، به دوستی سوگند
هر آنچه خواهی از من بخواه، صبر
مخواه
که صبر ، راه درازی به مرگ پیوسته ست!
تو آرزوی بلندی و، دست من
کوتاه
تو دور دست امیدی و پای من خسته است
همه ی وجودم تو مهر است و جان
محروم
چراغ چشم تو سبزست و راه من بسته است