تبلیغات
پرنیان - گیسوی تو
سه شنبه 24 دی 1392

گیسوی تو

   نوشته شده توسط: ناران مرادی    نوع مطلب :نظم ،

گیسوان تو پریشانتر از اندیشه ی من
گیسوان تو شب بی پایان
...

گیسوان تو پریشانتر از اندیشه ی من
گیسوان تو شب بی پایان
جنگل عطرآلود
شکن گیسوی تو
موج دریای خیال
کاش با زورق اندیشه شبی
از شط گیسوی مواج تو من
بوسه زن بر سر هر موج گذر می کردم
کاش بر این شط مواج سیاه
همه ی عمر سفر می کردم
من هنوز از اثر عطر نفسهای تو سرشار سرور
گیسوان تو در اندیشه ی من
گرم رقصی موزون
کاشکی پنجه ی من
در شب گیسوی پر پیچ تو راهی می جست