تبلیغات
پرنیان - امشب صدای تیشه از بیستون نیامد
سه شنبه 10 دی 1392

امشب صدای تیشه از بیستون نیامد

   نوشته شده توسط: ناران مرادی    نوع مطلب :نظم ،

ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد
در دام مانده باشد، صیاد رفته باشد
...

ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد
در دام مانده باشد، صیاد رفته باشد
آه از دمی که تنها با داغ او چو لاله
در خون نشسته باشم ، چون باد رفته باشد
امشب صدای تیشه از بیستون نیامد
شاید به خواب شیرین فرهاد رفته باشد!
خونش به تیغ حسرت یا رب! حلال بادا
صیدی که از کمندت آزاد رفته باشد
از آه دردناکی سازم خبر دلت را
وقتی که کوه صبرم بر باد رفته باشد
رحم است بر اسیری کز گرد دام زلفت
با صد امیدواری ناشاد رفته باشد
شادم که ازرقیبان ، دامن کشان گذشتی
گو مشتِ خاکِ ما هم بر باد رفته باشد
پرشور از حزین است ، امروز کوه وصحرا
مجنون گذشته باشد فرهاد رفته باشد !!!