تبلیغات
پرنیان - غروب جمعه پاییز می آید
پنجشنبه 14 آذر 1392

غروب جمعه پاییز می آید

   نوشته شده توسط: ناران مرادی    نوع مطلب :نظم ،

غروب جمعه پاییز می آید
هزاران برگ پاییزی 
...

غروب جمعه پاییز می آید
هزاران برگ پاییزی 
لباس زرد خود بر تن
به زیر گامهای عابری خسته
خزان و خشكی خود را ، به نجوا باز میگویند 
غروب جمعه پاییز وچشمانی كه تا باریدنش
تنها به قدر یك بهانه، فاصله باقیست
یكی آمد ، كلید قفل لبهای مرا ،آهسته بردارد
ولی من
این سكوتم
آخرین سرمایه ام را
با كسی، قسمت نخواهم كرد