تبلیغات
پرنیان - سکوت می کنم اگر جهان صدای باور است
چهارشنبه 1 آبان 1392

سکوت می کنم اگر جهان صدای باور است

   نوشته شده توسط: ناران مرادی    نوع مطلب :نظم ،

سکوت میکنم اگر جهان صدای باور است
اگر به جان عاشقان سکوت غصه آور است
...

سکوت میکنم اگر جهان صدای باور است
اگر به جان عاشقان سکوت غصه آور است
من از هوای عاشقی چه درد ها کشیده ام
چه طعنه های بیخودی بخاطرش چشیده ام
سکوت میکنم اگر سکوت چاره ی من است
اگر صدای همهمه دلیل غصه ی تن است
من از سکوت دم به دم به آینه رسیده ام
و از شکستن خودم ز آینه بریده ام
سکوت میکنم اگر صدای گریه ام بد است
اگر ز حسن روی تو چنین نشانه ای رد است
سکوت میکنم ولی صدا صدای دیگریست
چه باک از سکوت من؟ دلت برای دیگریست