تبلیغات
پرنیان - شعر عید فطر
پنجشنبه 17 مرداد 1392

شعر عید فطر

   نوشته شده توسط: ناران مرادی    نوع مطلب :نظم ،

افسوس كه ایام شریف رمضان رفت
سی عید به یك مرتبه از دست جهان رفت
...

افسوس كه ایام شریف رمضان رفت
سی عید به یك مرتبه از دست جهان رفت
افسوس كه سی پاره این ماه مبارك
از دست به یكباره چو اوراق خزان رفت
ماه رمضان حافظ این گله بد از گرگ
فریاد كه زود از سر این گله شبان رفت
شد زیر و زبر چون صف مژگان صف طاعت
شیرازه جمعیت بیداردلان رفت
بی قدری ما چون نشود فاش به عالم
ماهی كه شب قدر در او بود نهان رفت
تا آتش ِجوع رمضان چهره بر افروخت
از نامه اعمال سیاهی چو دخان رفت
با قامت چون تیر در این معركه آمد
از بار گنه با قد مانند كمان رفت
برداشت ز دوش همه كس بار گنه را
چون باد سبك آمد و چون كوه گران رفت
چو اشك غیوران ز سراپرده مژگان
دیرآمد و زود از نظرآن جان ِجهان رفت
از رفتن یوسف نرود بر دل یعقوب
آنها كه به صائب ز وداع رمضان رفت